Giặt tay

Free Motion WHU

Style: 16-7940

1.039.000 ₫
Độ kiểm soát lực nẩy ngực cao
Độ thoải mái
Dây vai và bản chân ngực được xử lý mịn bề mặt để giảm lực ma sát lên cơ thể
Luôn giữ khô thoáng = Thể hiện qua chất vải thoáng khi và kháng ẩm, tăng cường sự thông thoáng khi mặc
Sợi vai kháng khuẩn và kháng ẩm, luôn duy trì sự khô thoáng